Akkuteollisuudessa selvitetään vedenkäytön ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia

Akkuteollisuus ry on mukana ELY-keskuksen rahoittamassa tutkimushankkeessa, jossa kerätään tietoa akkujen valmistuksen vedenkäytön ympäristö- ja talousvaikutuksista ja sen perusteella pyritään tuottamaan kestävyys-, talous- ja säädössuosituksia akkuteollisuuden sidosryhmille. Hankkeen tuottaman selvityksen avulla valmistajat, viranomaiset ja sijoittajat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä koskien Suomen akkuteollisuuden vedenkäyttöä. Hanke on käynnissä 1.1.2024 – 31.3.2025.

Hankkeessa kerätään tietoja akkujen tuotantoprosessien vedenkäytöstä, suoritetaan elinkaariarviointi vedenkäytön ympäristövaikutusten arvioimiseksi, suoritetaan taloudellinen analyysi vedenkäytön taloudellisista näkökohdista, tutkitaan vedenkäytön käytäntöjä muutamassa akkutuotantolaitoksessa tapaustutkimuksen puitteissa ja kerätään tietoja akkuteollisuuden sidosryhmiltä avainhenkilöjen haastattelujen kautta.

Hanketta koordinoi Suomen Vesifoorumi ry ja se toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopiston (LUT) ja Akkuteollisuus ry:n kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä on edellisten lisäksi Kymen Vesi, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Metso, Kemira ja CNGR Finland. Hanke tavoittaa tämän lisäksi kumppaniensa kautta laajan sidosryhmäverkoston.